Analyse van verplaatsingsstromen

De sleutels van een goede oriëntatie zijn met een minimum aan informatie de gebruikers de juiste weg te tonen

 

Hoe kunnen wij u helpen?

 

Een signalisatiestudie omvat:

  •   de analyse van de verplaatsingen van uw medewerkers en uw bezoekers
  •   studie en bepaling van identificatie-en decoratie panelen
  •   studie en bepaling van de directionele panelen
  •   studie en ontwerp van naamborden
  •   studie en bepaling van veiligheidssignalisatie
 

Contacteer ons voor een kennismaking  

In deze studie en ontwerpfase wordt rekening gehouden met de 4 principes van visuele communicatie
  •   zichtbaarheid
  •   leesbaarheid
  •   consistentie
  •   geloofwaardigheid
De oplossingen die WinWin voorstelt zijn gebaseerd op een grondig begrip van de gebruikers, en dit zowel op het niveau van zijn informatiebehoeften als op het niveau van zijn verplaatsingsgedrag

De sleutels van een goede oriëntatie zijn met een minimum aan informatie de gebruikers de juiste weg te tonen. Daarnaast moest een goed uitgewerkt signalisatiesysteem ook een visuele ondersteuning van het imago van uw organisatie nastreven.